THÔNG TIN LIÊN HỆ

Báo chí, hợp tác: liên hệ 3oliveskaty.com

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ khách hàng (7h30 đến 22h): 1890.1069 (Sơn Nguyễn)

Tổng đài khiếu nại: 1969.1062

Email: cskh@3oliveskaty.com

CÔNG TY TMHH TMDV 3 OLIVE SKATY

Tòa nhà số 289 Tạ Uyên, phường 6, quận 11

Điện thoại: 981404928